Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-09-2020

Gmina Miejska Lubań na działania realizowane w 2020 r. pozyskała prawie 6,8 mln złotych.

Mijający rok z pewnością nie należał do najłatwiejszych. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na działalności wielu samorządów. Przed wyjątkowo trudną sytuacją finansową stanął również samorząd Lubania, jednak skuteczne poszukiwanie wsparcia i pozyskanie środków zewnętrznych pozwoliło miastu nie zwalniać tempa aktywności w tym trudnym okresie.
W 2020 r. miasto wzięło udział w 10 projektach o łącznej wartości 8 228 134 zł, przy czym dofinansowanie z pozyskanych środków zewnętrznych wyniosło 6 766 515 zł. Wśród projektów realizowanych przez Gminę Miejską Lubań z udziałem środków zewnętrznych znalazły się inwestycje miejskie, projekty wspierające oświatę, kulturę, a także rozwój nowych technologii.

W ramach projektu grantowego „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mieszkańcy Lubania wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących poziom kompetencji cyfrowych. Uczestnicy szkoleń, zdobyte umiejętności wykorzystają do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych zarówno w celach zawodowych, edukacyjnych, jak i rekreacyjnych. W ramach projektu przeszkolono 151 osób z terenu Gminy Miejskiej Lubań. Udział w warsztatach był bezpłatny, a skorzystać mógł każdy, kto ukończył 25. rok życia. Wśród chętnych nie zabrakło rodziców uczniów lubańskich podstawówek, seniorów, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu, pracowników instytucji, bibliotekarzy i wielu innych mieszkańców Lubania, ciekawych cyfrowego świata i innowacyjnych rozwiązań. Wartość projektu wyniosła 84 000 zł i w całości została sfinansowana z pozyskanych środków, a dzięki realizacji szkoleń w 100%, miasto zyskało 10 nowych laptopów na doposażenie pracowni komputerowej jednej ze szkół.

Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań to projekt, który wprowadzi zaawansowane e-usługi publiczne pozwalające mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Dzięki usługom mobilnym mieszkańcy będą mieli dostęp online do informacji i spraw urzędowych, które na co dzień załatwiają. Pojawi się też możliwość sprawdzenia zobowiązań wobec gminy, naliczenia za usuwanie odpadów, danych zawartych umów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów cywilnoprawnych, sprawdzenia informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, weryfikacji danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej i niewykorzystanych limitach, także będzie można weryfikować informacje o wystawionych fakturach. Dla poprawy komfortu komunikacji mieszkańców z Urzędem Miasta zostanie uruchomiona platforma elektronicznych usług administracji publicznej Portal Interesanta. Rozwiązanie to pozwoli również mieszkańcom na regulowanie płatności online. Wartość projektu wynosi 2 118 671 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 Oś II, działanie 2.1. poddziałanie 2.1.1. wynosi 1 800 946 zł. Zakres rzeczowy projektu został już zrealizowany w 90%, a zakończenie jego realizacji przewidziano na koniec 2020 r.

W 2020 r. Gmina Miejska Lubań realizowała również projekty wspierające oświatę dofinansowane z Funduszy Europejskich. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” to program, dzięki któremu zakupiono 30 laptopów i 70 mobilnych punktów dostępu do Internetu dla realizacji kształcenia zdalnego. Wartość projektu wyniosła 100 000 zł, w tym dofinansowanie 69 999 zł. Kolejnym etapem był projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dzięki środkom z tego grantu zakupiono uczniom szkół podstawowych dodatkowe 23 laptopy. Wartość projektu wyniosła 54 050 zł i w całości został dofinansowany. Działania zostały zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych pn. „WZMOcnij Swoje Otoczenie” pozwolił Gminie Miejskiej Lubań na zakup sześciu nowoczesnych komputerów dla administracji Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Zgodnie z założeniem projektu z wnioskiem wystąpiła szkoła. Efekty wdrożeniowe odczuje ponad 1000-osobowa grupa odbiorców, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Jakość, sprawność i bezpieczeństwo obsługi, przełoży się na zadowolenie interesantów oraz poprawę komfortu i jakości pracy. Wartość projektu wynosi 20 000 zł i w 100% został sfinansowany przez PSE. 

Już niebawem za sprawą udziału w kolejnym projekcie grantowym w ramach konkursu PSE pn. „WZMOcnij Swoje Otoczenie” pojawi się szansa na likwidację barier architektonicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu. Dzięki zdobytym środkom teren przy SP nr 4 wzbogaci się o podjazd do budynku wolnostojącego oraz 2 urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym jedno dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu wynosi 36 000,00 zł. Po dopełnieniu stosownych formalności miasto otrzyma dofinansowanie tego zadania w wysokości 20 000,00 zł.

Miejskie działania objęły również projekt kulturalny. Dzień Aktywnej Rodziny na pograniczu polsko–saksońskim to projekt umożliwiający zorganizowanie „Dnia Aktywnej Rodziny” – Festynu Międzynarodowego dla Organizacji Pozarządowych. Z uwagi na pandemię koronawirusa organizację wydarzenia z 2020 r. przesunięto na 2021 r. Wartość projektu wynosi 16 641,90 €, w tym dofinansowanie wynosi 14 145,61 .

Wśród projektów realizowanych przy wsparciu ze środków zewnętrznych znalazły się również przebudowy kolejnych ulic. Aktualnie inwestycje prowadzone są w najstarszych częściach Lubania. Jednym z projektów znajdujących się w trakcie realizacji jest przebudowa drogi ul. Tkackiej (I etap), Mikołaja i Granicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Wartość projektu wynosi 1 404 535 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Dolnośląskiego wynosi 971 079 zł. Kolejny projekt, aktualnie znajdujący się we wstępnej fazie realizacji to przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej, Tkackiej (II etap), wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników i parkingów oraz przebudowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej łącznie z wykonaniem oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu. Wartość inwestycji wynosi 1 420 932 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego wynosi 1 204 989 zł.

Prawie 3 mln złotych to wartość projektu realizowanego przez Gminę Miejską Lubań, który pozwoli na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta. Środki są przekazywane mieszkańcom w formie grantów. Wartość projektu wynosi 2 920 217 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 482 185 zł. Zadanie to jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przed lubańskim samorządem z pewnością następny rok pełen wyzwań. Przygotowania do realizacji kolejnych działań są w toku. Wśród złożonych projektów znalazły się m.in. przebudowa ul. Głównej w Lubaniu, remont ciągów komunikacyjnych na terenie Parku na Kamiennej Górze – droga gminna ul. Aleja Kombatantów, przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej (etap III), poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, budowa i oznakowanie lubańskiej pętli rowerowej. Łączna wartość złożonych projektów wynosi prawie 21 mln zł.

(ŁCR)

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...