Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-01-2012

 

 

URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań


Biuro Obsługi Interesanta

  Agata Ostrowska - Podinspektor (zastępstwo: Monika Więckowska - Podinspektor)

pok. 9 tel./fax  75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

  Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mateusz Zajdel

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Łukasz Maćkowiak

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec

pok. 10, tel. 75 646 44 80

 Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Halina Zwierzyńska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00  fax. 75  646 44 05

Biuro Obsługi Interesanta
  Agata Ostrowska - Podinspektor (zastępstwo: Monika Więckowska)
 
pok. 9 tel./fax 75 646 44 99

Archiwum Zakładowe
Anna Wisłocka - Komsa - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP

Kamila Dubis - Bagińska – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06


BIURO RADY MIASTA

Izabela Janik
Główny Specjalista
pok. 18, tel. 75 646 44 09
 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14, tel. 75 646 44 14

 

Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
Małgorzata Zatoka -  Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61REFERAT do spraw PODATKÓW i OPŁAT
Agnieszka Kryłowicz
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18

 

Podatek rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - wymiar
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości  (osoby fizyczne) - wymiar
Magdalena Kuczyńska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny (osoby prawne),
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - wymiar,
wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis

Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 17 , tel. 75 646 44 82

Podatki i opłaty - księgowość

Katarzyna Balicka - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Egzekucja administracyjna podatków i opłat

Julita Nowak - Inspektor
Dorota Filipowicz - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

  Naczelnik Wydziału
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 19

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Magdalena Krzętowska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Zwrot podatku akcyzowego
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, ogródki
Magdalena Krzętowska - Inspektor
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadzór nad Administracją Mieszkań komunalnych, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Janusz Grodowski

budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

 

Zarządzanie kryzysowe, sprawy z zakresu obronności
Krzysztof Kusiak – Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO

Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Beata Serwin

pok. 1, tel. 75 646 44 31

 

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)
Andrzej Choroszy - Z-ca naczelnika Wydziału i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1A tel./fax 75 646 44 32, 75 646 44 39

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Poszelężna

pok. 6, tel. 75 646 44 28

 

Ewidencja działalności gospodarczej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Sprawy interwencyjnych z zakresu pomocy społecznej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Licencje na wykonywanie transportu drogowego, hotelarstwo, ochrona zdrowia
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Inspektor
pok. 7 tel. 75 646 44 73

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ I PATOLOGII SPOŁECZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

 Monika Chojnowska - Specjalista
pok. 12, tel. 75 646 44 26

 

 

REFERAT  EDUKACJI

Kierownik

Anna Zawłocka

pok. 3, tel. 75 646 55 93

 

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Marlena Kiełdanowicz – Inspektor
Katarzyna Janiszek - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

 Dariusz Mulko - Specjalista
pok. 14, tel/fax 75 646 44 11

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35

 

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej oraz porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Regina Czerner - Podinspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37


REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Renata Klecha - Waszczyk

tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Monika Szymko - Podinspektor
tel. 75 645 66 00

 

 REFERAT do spraw INWESTYCJI i MODERNIZACJI

ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Marcin Kociański
Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

 

Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Marcin Kociański - Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel./fax  75 646 44 12
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Oświetlenie uliczne miasta
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Mariusz Tomiczek - Główny Specjalista
I p. pok. 4A, tel. 75 646 44 44 fax. 75 646 44 12

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...