Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-02-2019

Rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XVII/111/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań
(plik do pobrania) http://bip.miastoluban.pl/a,73217,uchwala-nr-xvii1112019-rady-miasta-luban-z-dnia-26-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-li.html

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 10 lutego 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w zarządzeniu nr 9/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań
(plik do pobrania) http://bip.miastoluban.pl/a,73405,zarzadzenie-nr-92020-burmistrza-miasta-luban-z-dnia-17-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-.html

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 
Lp Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10 luty  –
13 marca 2020r.

4– 15 maja 2020r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 20 marca 2020r.

Do 19 maja 2020r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 23 marca 2020r. 20 maja 2020r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 25  marca 2020r. 21 maja 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2020r.

22 maja 2020r. 

 

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Mickiewicza 1
tel. 75 722 40 69, 75 646 44 49
e-mail: pmnr1luban@op.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Różana 1, Lubań
tel. 75 646 44 64, 75 722 23 46
e-mail: pm3@onet.eu

Przedszkole Miejskie nr 5
im. J. Tuwima
ul. Mieszka II 1, Lubań,
tel. 75 722 40 00
e-mail: pmnr5luban@op.pl

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 obejmuje dzieci urodzone w roku 2014.

 

 

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w mieście na rok szkolny 2020/2021

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

- kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XLIV/308/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzonym jest Gmina Miejska Lubań
(plik do pobrania) http://bip.miastoluban.pl/a,71450,uchwala-nr-xliv3082018-rady-miasta-luban-z-dnia-30-stycznia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-w-.html

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły 5 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
2. Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań /rodzice samotnie wychowujący kandydata 4

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu, oświadczenie rodziców.

3. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 3

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.

4. W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki kandydatowi 2

Oświadczenie rodziców.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 
L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 17 luty  - 31 marca
2020r.
15 – 26 czerwca 2020r. 
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.  16– 18 marca 2020r.
Od godz. 9:00 do godz. 15:00.
22 – 24 czerwca 2020r.
Od godz. 9:00 do godz. 15:00.  
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 19 marca 2020r. 26 czerwca 2020r. 
4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Do 8 kwietnia 2020r.  Do 29 czerwca 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  Do 16 kwietnia 2020r.  30 czerwca 2020r.  
6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 21 kwietnia 2020r.   Do 3 lipca 2020r.
7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 Do 24 kwietnia 2020r.  6 lipca 2020r.  


 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...