Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-10-2013

INICJATYWA    JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE wspiera  mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa, nastawiona jest na finansowanie inwestycji o  zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb.
JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w  kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w  początkowej fazie działalności – start-upy. Dla kogo wsparcie w  ramach DFP? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z  uzyskaniem kredytów. 

 
Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:
 
 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o  wystarczającej wartości.
   
Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w  wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w  województwie dolnośląskim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o  wystarczającej wartości.

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie?
Kredyty, pożyczki, poręczenia w  ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na  finansowanie działalności gospodarczejw  zakresie  budowy,  rozbudowy  lub  rozszerzania działalności gospodarczej  w  tym w  szczególności na:
 
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub        technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w  maszyny, urządzenia, aparaty      w  tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z  celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i  urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i  energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i  norm krajowych i  unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.
 
Wsparcie otrzymane w  ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i  kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.
 
Pełna informacja do pobrania w załączniku.
 
Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD
 
Usługa realizowana przez Punkt Informacyjno-Kontaktowy obejmuje udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w tym informacje na temat:
 • Priorytetów, działań oraz rodzajów projektów,
 • Terminów składania wniosków aplikacyjnych,
 • Ogólnej kwalifikowalności wydatków,
 • Poziomu dofinansowania,
 • Kryteriów wyboru projektów,
 • Ogólnych zasad wypełniania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • Wstępnej oceny kwalifikowalności potencjalnego beneficjenta (opcjonalnie wstępnej oceny kwalifikowalności typu i/lub rodzaju projektu),
 • Kierowanie potencjalnych beneficjentów do punktów udzielających specjalistycznej informacji w przypadku niekwalifikowania się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 
Na Dolnym Śląsku usługa realizowana jest w 8 PI-K, w tym :
 
w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. ZPORR i RPO WD działającym przy Urzędzie Marszałkowskim  - w godzinach 9.00 – 15.00
w  7 Punktach Informacyjno-Kontaktowych na terenie Dolnego Śląska – w godzinach 7.30 – 15.30 bądź 8.00 – 16.00
w tym Punkt Informacyjno-Kontaktowy w Lubaniu na Ul. Brackiej 12 w godzinach 7.30 – 15.30
 

Więcej informacji w załączniku

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...