Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-01-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. Termin składania ofert upływa 10.02.2022 r.

Herb Dolnego Śląska

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie do następujących zadań:

  • Zadanie I - ROK MARII KONOPNICKIEJ, ROK BRUNONA SCHULZA (Przedsięwzięcia mające na celu upowszechnienie i promocję ich dorobku twórczego).
  • Zadanie II - FESTIWALE SZTUKI (Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska).
  • Zadanie III - EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY (Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach i innych wydarzeniach mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).
  • Zadanie IV - DZIEDZICTWO KULTUROWE (Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej).
  • Zadanie V - INICJATYWA ARTYSTYCZNA (Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą).
  • Zadanie VI - PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA (Wspieranie niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych wydawnictw, nagrań fonograficznych i audiowizualnych mających szczególne znaczenie dla kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska).

Termin realizacji  zadań: od 18 marca do 31 grudnia 2022  r.

Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowe

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...