Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-02-2012

Zadania Przedszkola Miejskiego Nr 5    obejmują 3 kategorie:

    * programową,

    * organizacyjną,

    * materialną.

Realizacja:

a) kategoria programowa:

- rozwijanie aktywności poznawczej, wspieranie i wspomaganie rozwoju dzieci,

- przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych,

- stosowanie metod aktywizujących,

- doskonalenie jakości współpracy z rodzicami  - włączenie rodziców jako współpartnerów
    do planowania pracy przedszkola,

- kontynuowanie działań w zakresie wczesnej adaptacji wychowanków,

- zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka,

- stwarzanie sytuacji sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i nawiązywaniu
    kontaktów z rówieśnikami również sprawnymi inaczej.

b) kategoria organizacyjna:

- usprawnienie przepływu informacji,

- doskonalenie pracy nauczycieli w zależności od potrzeb placówki i oczekiwań rodziców,

- promowanie pracy w lokalnych mediach,

- przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola.

c) kategoria materialna:

- według planu budżetu na rok 2006/2007     

                                                                                                                               
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubaniu realizuje cele i zadania wynikające
z przepisów prawa, a w szczególności:

1. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

2. Sprawuje opiekę nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym
      rozwojem, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

3. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do
      nauki szkolnej.

4. Organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w sposób
      umożliwiający wszechstronny rozwój dziecka.

5. Współpracuje ze szkołami działającymi w środowisku, z organizacjami
      społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi i samorządem
      terytorialnym.

6. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
      językowej i religijnej oraz kultury i tradycji regionalnej.

7. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

8. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...